ankieta

Kwestionariusz osobowy kopia

Powszechny obowiązek obrony
stosunek do powszechnego obowiązku obrony
stopień wojskowy
numer specjalności wojskowej
przynależność ewidencyjna do WKU
numer książeczki wojskowej
przydział mobilizacyjny do sił zbrojnych RP